Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Strona główna
 • Aktualizacja danych

  20.08.2014 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • WYPRAWKA SZKOLNA – Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

   

  Zgodnie z Zarządzeniem NR 0050.41.2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 11 sierpnia 2014 r. informujemy, że został ustalony termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 5 września 2014 roku.

  Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane:

  1. uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,
  2. uczniom niespełniającym kryterium dochodowego pochodzących z rodzin, u których występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  3. bez względu na dochód dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkól podstawowych (z wyjątkiem kl. I).

   

  Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów klas II, III i VI znajdują się w sekretariacie szkoły.

   

 • Podręczniki w roku szkolnym 2014/2015

   

  W zakładce Podręczniki 2014/2015 został zaktualizowany wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015.

  Jednocześnie zwracamy się do rodziców pierwszoklasistów o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

  Uwaga Rodzice Pierwszoklasistów!

  Przypominamy, że zarówno Elementarz, materiały ćwiczeniowe do elementarza oraz podręcznik do języka angielskiego i języka niemieckiego będą udostępnione uczniom klas pierwszych bezpłatnie we wrześniu (w ramach dotacji MEN).

  Do religii obowiązuje podręcznik + karty pracy "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" Wydawnictwa Świętego Wojciecha, w który należy zaopatrzyć się indywidualnie.

   

 • ROK SZKOLNY 2013/2014

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w piątek 27 czerwca. Szczegółowy plan uroczystości:

  09:00 - klasy I - II (ORLIK)

  09:30 - klasy III (sala gimnastyczna)

  10:30 - klasy IV - V (ORLIK)

  12:30 - klasy VI (sala gimnastyczna).

   

  Serdecznie zapraszamy.

   

 • Dzieci - Dzieciom

   

  W dniach 12 – 30 maja w naszej szkole odbywa się zbiórka trwałej żywności i środków higieny osobistej dla wielodzietnej rodziny jednej z naszych uczennic. Żywność oraz środki kosmetyczne należy przynosić do koszy ustawionych w małej i dużej świetlicy szkolnej.

  Zebrane produkty zostaną przekazane rodzinie 1 czerwca w Dniu Dziecka.

  Liczymy na pomoc wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz sympatyków naszej szkoły.

   

 • Lubuski Konkurs Recytatorski

   

  W ramach programu PRO ARTE, organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, 15 maja 2014r. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej odbyły się prezentacje wojewódzkie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie tym wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Jan Broniarski z III a i Stanisław Gawlik z II d.

  Jan Broniarski wyrecytował wiersz „Rzekotka i grzechotka” I. Klebańskiej, Stanisław Gawlik zaprezentował wiersz „Wilk u dentysty” T. Śliwiaka, za który otrzymał wyróżnienie. Obaj chłopcy w nagrodę otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

  Gratulujemy!!!

   

 • Kangur Matematyczny 2014

   

  Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu matematycznego Kangur 2014. Do udziału w konkursie zgłosiło się 3376 uczniów z północnej części województwa lubuskiego.

  W naszej szkole 20 marca do konkursu przystąpiło 100 uczniów z klas II - VI. Uczniowie klas drugich startowali w kategorii Żaczek, klasy trzecie i czwarte - w kategorii Maluch, zaś uczniowie klas piątych i szóstych - w kategorii Beniamin. Do rozwiązania mieli zadania o różnym stopniu trudności (za 3, 4 i 5 punktów). Ilość zadań zależała od kategorii - zestaw Beniamin składał się z 30 zadań, Maluch - 24 zadań, Żaczek - 21 zadań. Udzielenie błędnej odpowiedzi to punkty karne, więc każdy z uczestników musiał kalkulować - ryzykować i zaznaczyć odpowiedź, co do której nie mam pewności, czy może nie udzielać odpowiedzi?

  Najlepiej poradzili sobie Mateusz Klepacki z kl. 5b i Adam Gabryelów z kl. 6d zdobywając po 132,5 punktu (na 150 możliwych) oraz Mateusz Goździcki z kl. 5d (110 punktów), którzy uzyskali bardzo dobry wynik. Natomiast wyróżnienia przypadły dziewczętom: Beacie Kęszczyk z kl. 5e (89,5 punktu) i Patrycji Płachcie z kl. 6d (95 punktów).

  Serdecznie gratulujemy!!!

   

 • Z Comeniusem przez świat

   

  W maju grupa uczniów pod opieką J. Surmy i E. Szafranek udała się w ramach programu Comenius do szkoły partnerskiej we Włoszech.

  Uczniowie zacieśnili więzi przyjaźni ze swymi rówieśnikami, poznali system edukacyjny we Włoszech, zwiedzili tamtejsze atrakcje turystyczne. Za tym wszystkim kryje się jednak dużo pracy z ich strony. Oprócz pracy nad produktem finalnym uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne po angielsku i zaśpiewali kilka piosenek po polsku i angielsku.

  Zarówno drama jak i wykonanie muzyczne spotkały się z owacjami na stojąco.

   

 • Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

   

  W dniach 1 i 2 maja 2014r. w Warszawie odbył się ogólnopolski finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. XIV edycja tego turnieju była prawdziwym świętem dziecięcego futbolu i okazją do zobaczenia w akcji najbardziej uzdolnionych piłkarsko dziewcząt i chłopców do lat 10 i 12 z całej Polski.

  Uczestnikami imprezy organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej byli też młodzi piłkarze ze Strzelec, uczniowie naszej szkoły, którzy wygrywając rywalizację na szczeblu województwa w kategorii U-10, reprezentowali PSP Strzelce Krajeńskie w stolicy.

  Eliminacje grupowe odbyły się 1 maja na stadionie Polonii Warszawa. Rywalizacja 64 drużyn o prawo gry następnego dnia w finale na Stadionie Narodowym przyciągnęła na trybuny mnóstwo kibiców. Emocjonujący doping oraz pasjonujące mecze złożyły się na niezapomniane widowisko sportowe, którego świadkami byli m.in. Andrzej Biernat (Minister Sportu i Turystyki), Zbigniew Boniek (Prezes PZPN) oraz Adam Nawałka (selekcjoner reprezentacji Polski).

  Nasi zawodnicy w swej czterodrużynowej grupie rozegrali trzy spotkania, wychodząc zwycięsko z konfrontacji z reprezentacją województwa wielkopolskiego, przegrywając 2 pozostałe spotkania. Ostatecznie drużyna naszych mikrusów (bo tak należałoby ich nazywać porównując z roślejszymi rówieśnikami) zdobyła XIV miejsce w Polsce. Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to nieoficjalne mistrzostwa Polski w tych kategoriach wiekowych.

  W składzie drużyny byli: Graffunder Jakub, Walczak Mateusz, Maludy Oskar, Domaradzki Jakub, Michalski Maciej, Kujawa Gracjan, Gancarz Jakub, Kijora Alan, Wyrembek Jakub, Szalik Michał. Opiekunem był p. Jacek Jastrzębski.

   

 • Kanonizacja Jana Pawła II

   

  W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole odbył się cykl działań przybliżających postać Jana Pawła II. Zaplanowano różne formy zajęć (m.in. lekcje, prezentacje, konkursy, akademie), które trwały od września 2013r. do końca kwietnia 2014r., czyli do dnia kanonizacji. Działania przygotowali katecheci przy pomocy nauczycieli naszej szkoły oraz przy dużym zaangażowaniu uczniów.

  • Na początku roku szkolnego (w miesiącach IX, X, XI) zostały przeprowadzone lekcje poświęcone pontyfikatowi Jana Pawła II.
    
  • 9 XII 2013r. odbył się pierwszy etap konkursu wiedzy dla klas IV – VI. pt. ,,Ojcze Święty - pamiętamy o Tobie”. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Laureatem został Mateusz Klepacki (kl.V b), a wyróżnienie otrzymali Katarzyna Maciaszek (kl.IV d) oraz Beata Kęszczyk (kl.V e). Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom, a laureaci nagrody książkowe.

   

  • Na początku marca (5-7 III 2014r.) w ramach rekolekcji wielkopostnych uczniowie oglądali filmy poświęcone Ojcu Świętemu ("Lolek" oraz "Karol Wojtyła").
    
  • W marcu 2014r. uczniowie klas trzecich wykonali gazetkę tematyczną
    o życiu papieża w formie collagu (ustawiona na pierwszym piętrze klas edukacji wczesnoszkolnej), natomiast uczniowie klas IV-VI na kółku biblijnym (pod opieką katechety) przygotowali prezentację multimedialną „Jan Paweł II” (prezentacja w ESI).

   

  • W kwietniu 2014r. został ogłoszony konkurs plastyczny dla klas I-III „Papież Polak - święty Jan Paweł II w oczach dzieci”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 128 uczniów. Komisja pod przewodnictwem ks. proboszcza J. Makowieckiego przyznała trzy nagrody oraz dziesięć wyróżnień. Nagrodzeni zostali:
  1. Hanna Olewińska  kl. II b
  2. Antoni Zamłynny  kl. III e
  3. Mikołaj Grabowski  kl. I b

  Każdy uczestnik otrzymał dyplom z pamiątkowym obrazkiem,
  a laureaci otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w auli szkolnej, a następnie wystawione w kościele.

  • 14 kwietnia 2014r. odbył się drugi etap konkursu wiedzy „Ojcze Święty - pamiętamy o Tobie”. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas IV- VI. Laureatami zostali:

  1. Beata Kęszczyk kl. V e
  2. Mateusz Klepacki kl. V b.

  Wyróżnienia otrzymali uczniowie z klasy V e Kacper Gajdosz i Michał Sopielewski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody książkowe.

   

  • Podsumowaniem działań były akademie, które odbyły się w przeddzień kanonizacji.
    
  • Dla klas I-III akademia odbyła się 24.04.2014r. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, wysłuchali pieśni religijnych oraz otrzymali nagrody i dyplomy na podsumowanie konkursu plastycznego. Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Barka”.

   

  • Dla klas IV-VI akademia odbyła się 25.04.2014r. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz część artystyczną (scenkę, pieśni oraz wiersze) przygotowaną przez uczniów klasy IV b. Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy o Janie Pawle II otrzymali dyplomy, a laureatom dyrektor szkoły p. A. Ułasowiec oraz ks. proboszcz wręczyli nagrody książkowe.

   

  W działania przygotowujące do kanonizacji włączyło się bardzo dużo uczniów naszej szkoły, dzięki czemu dokładniej mogli poznać postać wielkiego papieża, a tym samym lepiej przygotować się do kanonizacji Jana Pawła II, co było nadrzędnym celem wszystkich przeprowadzonych działań.


   

 • Świąteczne przygotowania

            Już za kilka dni nadejdą jedne z najważniejszych świąt chrześcijańskich – Święta Wielkanocne. Aby poczuć ten wyjątkowy, świąteczny nastrój uczniowie naszej szkoły z klas I – III, uczęszczający do świetlicy szkolnej mogli przypomnieć sobie znane im zwyczaje i tradycje wielkanocne. Ponadto przez kilka dni przygotowywali pisanki. Jedni uczniowie szyli pisanki z filcu, inni przy pomocy zwijanej bibuły oklejali styropianowe jajka.

            Z kolorowych kwiatów z bibuły i gałązek bukszpanu wykonali także piękne palmy na Niedzielę Palmową.

            Wszystkie prace uczniów można obejrzeć na wystawie w świetlicy szkolnej.

   

 • Szkolny konkurs mitologiczny

   

            15 kwietnia 2014r. odbył się szkolny konkurs mitologiczny (tylko dla klas V i VI). Przystąpiły 22 osoby. Można było uzyskać 35 punktów z zadań zamkniętych, jak i otwartych.

  I miejsce     Patrycja Płachta VI d, Alicja Płachta VI d, Mateusz Klepacki V b

  II miejsce    Aleksandra Darowska V a

  III miejsce   Justyna Partyka V c, Nadia Wojciechowska V b, Karolina Brzozowska VI b

   

  Organizatorzy: Anna Grygorczyk, Magdalena Łabuńka

   

 • Wizyta na Malcie

   

            Celem realizacji założeń projektu S.M.I.L.E. (Program Comenius) grupa zaangażowanych w niego uczniów wraz z opiekunami (Joanna Surma, Iwona Hrabska i Mariusz Naruszewicz) odwiedziła zaprzyjaźniona szkołę na Malcie.

            Wrażeń było co nie miara: polscy przyjaciele zapoznali się z tamtejszą szkołą podstawową, gdzie zostali serdecznie przyjęci, przedstawili 2 prezentacje multimedialne na temat swojej szkoły i systemu edukacji, po czym zwiedzili atrakcje turystyczne tego egzotycznego kraju. Podróż ta zostanie na długo w ich pamięci, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy w życiu opuścili rodzinne Strzelce.

   

 • Dzień Europy

   

            11 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się „Dzień Europy” dla uczniów klas IV-VI. Każda klasa, która już w styczniu wylosowała nazwę państwa, musiała zaprezentować się w następujących kategoriach:

  • potrawa,
  • quiz (pytania dotyczyły Mistrzostw Świata – Brazylia 2014),
  • strzały do bramki (tyle strzałów, ile prawidłowych odpowiedzi w quizie),
  • charakterystyczna piosenka,
  • kręcenie hula-hop na czas.

            W każdej kategorii klasa mogła otrzymać od 1 do 5 punktów, w quizie od 1 do 10 punktów. Do konkurencji hula-hop losowano numery z dziennika, w przypadku nieobecności ucznia losowano ponownie. Uroczystość trwała od 09:00 do 12:30. Po zliczeniu punktów okazało się, że:

  I miejsce zajęła klasa IV c,

  II miejsce – IV b,

  III miejsce – V d,

  IV miejsce – VI b,

  V miejsce – VI c,

  VI miejsce – VI d,

  VII miejsce - IV e, V e, VI a, VI e,

  VIII miejsce – IV d, V c,

  IX miejsce – IV a, V b,

  X miejsce – V a.

            Nagrodą za zajęcie I miejsca jest jednodniowa wycieczka dla całej klasy do Gospodarstwa Agroturystycznego.

            Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: Anną Grygorczyk i Alina Mazurek.

   

 • Poetycki świat Juliana Tuwima

   

          11 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się V powiatowy konkurs czytelniczy dla klas III pod nazwą „Poetycki świat Juliana Tuwima”. W konkursie brało udział 8 szkół z: Dobiegniewa, Starego Kurowa, Zwierzyna, Tuczna, Ogard, Bobrówka, Wielisławic i Strzelec Krajeńskich.

         

          Konkurs składał się z 5 części:

  • konkurs znajomości utworów Juliana Tuwima,
  • konkurs na prawidłowe tytuły,
  • konkurs z rekwizytami,
  • konkurs pytań,
  • konkurs na dokończenie tytułów.

  Konkurs rozstrzygnęła pula pytań dodatkowych.

   

          Komisja, w skład której weszły: Elżbieta Furmańska (polonistka z PSP w Strzelcach Krajeńskich), Marta Popowczak (pedagog z PSP w Strzelcach Krajeńskich) oraz Bożena Woźniak (nauczycielka z PSP w Dobiegniewie) czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłoniła najlepszą trójkę uczniów.

  I miejsce – Milena Decowska PSP w Starym Kurowie (opiekun: Renata Jarosz),

  II miejsce – Filip Sęk PSP w Zwierzynie (opiekun: Wioletta Dąbrowska-Spilnyk),

  III miejsce – Hanna Paluta PSP w Strzelcach Krajeńskich (opiekun: Teresa Karcz).

   

          Każdy uczeń otrzymał dyplom uczestnictwa i drobne upominki rzeczowe, natomiast zwycięzca – nagrodę książkową.

          Sponsorami konkursu byli: Agata Korolewicz – PUH Komputronik, Adam Nisiewicz, Hurtownia Tuliszków.

          Organizatorami konkursu były panie: Dorota Klemba, Teresa Karcz i Irena Chwalencka.

   

 • Szkolny konkurs recytatorski

   

  04 kwietnia 2014r. o godz. 08:55 w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich odbył się szkolny konkurs recytatorski klas II-III, zorganizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Elżbietę Szafranek i Iwonę Wojtas.

  W konkursie wzięło udział 22 uczestników z klas II i III.

  Zmagania konkursowe oceniane były przez komisję w składzie: Elżbieta Furmańska – nauczycielka języka polskiego, Anna Halasz – logopeda szkolny, Dorota Klemba – bibliotekarka szkolna.

  Komisja oceniała dobór repertuaru (dostosowany do możliwości percepcyjnych recytatora), kulturę słowa, emisję głosu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Komisja wybrała trzech laureatów:

  Wiktorię Romanowską,

  Jana Broniarskiego,

  Stanisława Gawlika.

  Laureaci będą reprezentowali szkołę w powiatowym konkursie recytatorskim, który odbędzie się 16 kwietnia 2014r. w SOKu.

   

 • III Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

   

            Dnia 28 marca odbył się III Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Jury w składzie Agnieszka Brzozowska, Iwona Hrabska, Eliza Kołodziejska, Joanna Surma wysłuchały wykonań piosenek klas 4-6 i wyłoniły następujących laureatów:

  I miejsce – klasa 6 c w osobach Nicole Ostojska, Kinga Szarek, Dominika Kikut, Oliwia Bielinis, Olimpia Kaźmierska, Zuzanna Cichała, Olga Rakiej, Oliwia Wardęga, Justyna Małobłocka, Karolina Knop

  II miejsce ex equo Paula Polak z klasy 6b i Martyna Ambrożuk z klasy 5b

  III miejsce – klasa 4d reprezentowana przez O. Zborowska, A. Małyszczak, J. Łęczycka, K. Maciaszek, N. Ficner, M. Kita, N. Słowińska, J. Horbanowicz.

   

            Laureaci otrzymali, oprócz dyplomów i słodkości, nagrody niematerialne tj. talony na oglądanie filmów, zabawy z xboxem, dzień bez odpytywania.

            Konkurs rozwija się i doskonali z czasem, dowodem czego jest chociażby fakt, że uczniowie śpiewają piosenki już nie tylko po angielsku lub niemiecku, ale również po rosyjsku i hiszpańsku.

   

 • Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Adama Mickiewicza

   

  W dniu 27 marca 2014r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Adama Mickiewicza.

  Do zawodów przystąpiło 16 uczniów z klas IV-V. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Elżbieta Szafranek, Dorota Klemba i Anna Grygorczyk.

  Poezja Adama Mickiewicza, choć trudna, znalazła grono wielbicieli, gdyż popisy recytatorów przyszła posłuchać duża grupa uczniów.

   

  Uczniowie nagrodzeni:

  I miejsce Paulina Bacieczko z klasy V d,

  II miejsce Michał Sopielewski z klasy V e,

  III miejsce Klaudia Krzemińska z klasy IV a.

   

  Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a laureaci nagrody książkowe. Konkurs przygotowała pani Elżbieta Furmańska.

   

 • Szkolny konkurs plastyczny „Moje miasto”

   

  W środę 19 marca 2014r. o godzinie 17:00 w Spichlerzu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy podsumowującej szkolny konkurs plastyczny „Moje miasto”.

  Co roku chętni uczniowie z klas I-VI mierzą się z nowym tematem konkursowym. W tegorocznej edycji pytanie przewodnie brzmiało: Jak będzie wyglądało nasze miasto w przyszłości?

  Nie za rok, czy dwa, ale w naprawdę dalekiej, dalekiej przyszłości, za tysiąc, dziesięć tysięcy lat. Uczniowie spojrzeli oczami wyobraźni w przyszłość i narysowali, namalowali to co tam zobaczyli. Codzienne i zupełnie niecodzienne życie w Strzelcach.

   

  Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Marii Wolak – Paszkiewicz miała naprawdę trudne zadanie. Wyróżniła kwalifikacją do wystawy 92 prace. Wśród nich znajdują się 32 prace nagrodzone.

   

  Laureatami konkursu „Moje miasto” w 2014 roku zostali:

   

  Kl. I

  1. Maja Madej – I b

   

  Kl. II

  1. Maciej Miśków – II a
  2. Kinga Skokowska – II a

   

  Kl. III

  1. Wiktoria Bieganowska – III a
  2. Nikola Wiśniewska – III b
  3. Gracjan Kamzelski – III b

   

  Kl. IV

  1. Maria Ostałowska – IV a
  2. Agata Marynowska – IV a
  3. Marzena Urbaniak  – IV a
  4. Sambor Demut – Wachocki – IV b
  5. Weronika Radzi – IV b
  6. Krystyna Spilnyk – IV b
  7. Julia Chalewska  - IV c
  8. Pola Zganiacz – IV c
  9. Sandra Zganiacz – IV c
  10. Julia Krzyżaniak – IV c
  11. Natalia Ficner – IV d
  12. Katarzyna Maciaszek – IV d

   

  Kl. V

  1. Oskar Czostek – V a
  2. Weronika Przybylak – V b
  3. Zuzanna Polańska – V c
  4. Kacper Włodarczyk – V c
  5. Maja Cziszewska- V c
  6. Karolina Krompaszczyk – V c
  7. Michał Sopielewski – V e

   

  Kl. VI

  1. Roksana Tecław – VI a
  2. Alicja Czepczur – VI a
  3. Paula Polak – VI b
  4. Karolina Knop – VI c
  5. Jakub Olszewski – VI d
  6. Alicja Płachta – VI d
  7. Patrycja Płachta – VI d

   

  Laureatom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

  Wystawa będzie eksponowana w Spichlerzu do30 kwietnia. Zapraszamy do oglądania!

  Konkurs przeprowadziła pani Iwona Hrabska.

   

strona: