Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Strona główna
 • ROK SZKOLNY 2014/2015
   

 • Narodowe czytanie - TRYLOGIA Henryka Sienkiewicza

   

  Dnia 06.09.2014r. w godz. 10:00 – 12:00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich odbyło się NARODOWE CZYTANIE – HENRYK SIENKIEWICZ TRYLOGIA. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Aldona Ułasowiec. Następnie zaśpiewał chór szkolny pod dyrekcją pani Marty Popowczak. Prezentację multimedialną – twórczość Henryka Sienkiewicza - przygotowała i przedstawiła bibliotekarka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy pani Sylwia Bratkowska. Nauczycielki Iwona Hrabska i Irena Chwalencka ogłosiły konkurs plastyczny pod hasłem Twórczość Henryka Sienkiewicza – Trylogia.

  Następnie fragment Ogniem i mieczem jako pierwszy przeczytał Burmistrz Strzelec Krajeńskich pan Wiesław Sawicki. Pozostałe części przeczytali: radny miejski pan Mateusz Feder, ksiądz Łukasz, rodzic - pan Romuald Klaszczyński i nauczycielka Marzena Darowska. Fragmenty Potopu przeczytali nauczyciele: Marek Kiona, Eliza Kołodziejska, Małgorzata Kozanecka, Aneta Wianecka i Gabriela Wojciechowska.

  Pierwszą część Pana Wołodyjowskiego przeczytał nauczyciel Marek Ułasowiec. Następne części przeczytali kolejno nauczycielka Agnieszka Brzozowska razem z uczennicą klasy VIb Nadią Wojciechowską, studentka edukacji wczesnoszkolnej Natalia Walczak, bibliotekarka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy pani Katarzyna Wypchło i rodzic - pani Agnieszka Fryze wspólnie z uczniem klasy IId Maciejem Maciaszkiem.

  Nagrody w konkursie plastycznym w kategorii ilustracja otrzymali: Mikołaj Grabowski i Maciej Maciaszek. Najlepszy portret narysowała Kornelia Korzeniowska. W kategorii artysta przy pracy nagrody otrzymali Anna Kosiorek, Oliwia Stasiak, Patrycja Bortnowska, Maria Drużyńska, Katarzyna Maciaszek, Marzena Urbaniak i Celina Nawrot. Nagrody zostały ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich. Burmistrz pan Wiesław Sawicki zakupił uczestnikom słodycze, a radny miejski pan Mateusz Feder materiały plastyczne do świetlicy szkolnej.

  Uroczystość zakończyła dyrektor szkoły pani Aldona Ułasowiec.

  Koordynatorem Narodowego Czytania w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich była pani Irena Chwalencka. Oprawę plastyczną przygotowała pani Iwona Hrabska.

   

 • Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

   

  SZKOŁA

  TERMIN

  GODZINA

  ul. Zachodnia

  8 IX – zebranie z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  9 IX - zebranie z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  20 X – indywidualne spotkania z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  21 X – indywidualne spotkania z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  1 XII – zebranie z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  2 XII – zebranie z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  19 I – indywidualne spotkania z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  20 I - indywidualne spotkania z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  31 III– zebranie z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  30 III – zebranie z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  18 V – indywidualne spotkania z rodzicami

  1600

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  19 V – indywidualne spotkania z rodzicami

  1600 i 1700

  ul. Zachodnia

  VI – spotkania z rodzicami: podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

  ul. Ks. J. Popiełuszki

  VI – spotkania z rodzicami: podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

   

   

 • Godziny zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

   

   

   

  Numer lekcji

  Godziny zajęć

  1

  7:45 – 8:30

  Przerwa - 5 minut

  2

  8:35 - 9:20

  Przerwa - 10 minut

  3

  9:30 – 10:15

  Przerwa - 10 minut

  4

  10:25 – 11:10

  Przerwa - 15 minut (obiadowa)

  5

  11:25 – 12:10

  Przerwa - 15 minut (obiadowa)

  6

  12:25 – 13:10

  Przerwa - 15 minut (obiadowa)

  7

  13:25 – 14:10

  Przerwa - 10 minut (obiadowa)

  8

  14:20 – 15:05

  Przerwa - 5 minut

  9

  15:10 – 15:55

   
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

   

  1 września 2014r. o godz. 09:00 na boisku Orlik odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Następnie poszczególne klasy z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych według poniższego rozkładu:

  KLASA

  GABINET

  1a

  nr 7

  1b

  nr 8

  1c

  nr 1

  1d

  nr 3

  1e

  nr 6

  1f

  ul. Zachodnia

  1g

  ul. Zachodnia

  1h

  ul. Zachodnia

  1i

  ul. Zachodnia

  2a

  nr 2

  2b

  nr 9

  2c

  nr 5

  2d

  ul. Zachodnia

  2e

  ul. Zachodnia

  3a

  mała świetlica

  3b

  duża świetlica

  3c

  nr 21

  3d

  ul. Zachodnia

  3e

  ul. Zachodnia

   

  KLASA

  GABINET

  4a

  nr 33

  4b

  nr 43

  4c

  nr 41

  4d

  nr 44

  4e

  nr 39

  4f

  aula

  5a

  sala gimnastyczna

  5b

  salka gimnastyki k-k

  5c

  sala gimnastyczna

  5d

  nr 22

  5e

  nr 40

  6a

  nr 34

  6b

  szatnia wych. fizycznego

  6c

  nr 32

  6d

  nr 38

  6e

  sala gimnastyczna

   
  W przypadku deszczu -  uczniowie klas II - VI będą mieli jedynie spotkania z wychowawcami w gabinetach lekcyjnych, natomiast uczniowie klas I - uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej.

   

 • Aktualizacja danych

   

  Dane z programu Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 zostały zaktualizowane.

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA – Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

   

  Zgodnie z Zarządzeniem NR 0050.41.2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 11 sierpnia 2014 r. informujemy, że został ustalony termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 5 września 2014 roku.

  Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane:

  1. uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,
  2. uczniom niespełniającym kryterium dochodowego pochodzących z rodzin, u których występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  3. bez względu na dochód dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkól podstawowych (z wyjątkiem kl. I).

   

  Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów klas II, III i VI znajdują się w sekretariacie szkoły.

   

 • Podręczniki w roku szkolnym 2014/2015

   

  W zakładce Podręczniki 2014/2015 został zaktualizowany wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015.

  Jednocześnie zwracamy się do rodziców pierwszoklasistów o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

  Uwaga Rodzice Pierwszoklasistów!

  Przypominamy, że zarówno Elementarz, materiały ćwiczeniowe do elementarza oraz podręcznik do języka angielskiego i języka niemieckiego będą udostępnione uczniom klas pierwszych bezpłatnie we wrześniu (w ramach dotacji MEN).

  Do religii obowiązuje podręcznik + karty pracy "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" Wydawnictwa Świętego Wojciecha, w który należy zaopatrzyć się indywidualnie.

   

 • ROK SZKOLNY 2013/2014

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w piątek 27 czerwca. Szczegółowy plan uroczystości:

  09:00 - klasy I - II (ORLIK)

  09:30 - klasy III (sala gimnastyczna)

  10:30 - klasy IV - V (ORLIK)

  12:30 - klasy VI (sala gimnastyczna).

   

  Serdecznie zapraszamy.

   

 • Razem bezpieczniej

   

  18 czerwca 2014r. w Wielisławicach odbył się konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nazwą „Razem bezpieczniej”. Wiktoria Sarbiewska, Aleksandra Darowska, Marzena Urbaniak zajęły pierwsze miejsce. Opiekun - Renata Kwiecińska.

   

 • Praktycznie rzecz biorąc

   

  IV matematyczny konkurs tematyczny pod hasłem „Praktycznie rzecz biorąc” odbył się 16 czerwca w Ogardach. Konkurs był zorganizowany dla uczniów klas czwartych. Uczennica Sandra Zganiacz zajęła III miejsce. Opiekun - Elżbieta Szarmach.

   

 • Trzej przyjaciele z boiska...

   

  W niedzielę 15 czerwca 2014r. uczniowie UKS JEDYNKA Strzelce Kraj. brali udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej im. Trzech Przyjaciół z Boiska w kategorii wiekowej U-10. W turnieju wystartowało 12 drużyn. Drużyna UKS JEDYNKA Strzelce Kraj. zajęła IV miejsce.

  Skład drużyny: Wojciech Turczyn, Gracjan Kujawa, Maciej Michalski, Jakub Domaradzki, Oskar Maludy, Alan Kijora, Jakub Graffunder, Mateusz Walczak, Mateusz Waszkiewicz, Jakub Wyrembek, Michał Szpalik, Jakub Gancarz. Opiekun - Jacek Jastrzębski.

   

       Wyniki:

  UKS JEDYNKA – ZAWISZA BYDGOSZCZ    6 : 0

  UKS JEDYNKA – KOTWICA KOŁOBRZEG    0 : 0

  UKS JEDYNKA – LECH POZNAŃ                 0 : 1

  UKS JEDYNKA – GAVIA CHOSZCZNO        1 : 0

  UKS JEDYNKA – ZAGŁĘBIE LUBIN             3 : 1

  UKS JEDYNKA – ŚLĄSK WROCŁAW          2 : 3

  UKS JEDYNKA – UKP ZIELONA GÓRA        1 : 0

  UKS JEDYNKA – POGOŃ SZCZECIN           0 : 1

   

       Końcowa klasyfikacja:

  I miejsce - ŚLĄSK WROCŁAW

  II miejsce - LECH POZNAŃ

  III miejsce - POGOŃ SZCZECIN

  IV miejsce - UKS JEDYNKA

  V miejsce - UKP ZIELONA GÓRA

  VI miejsce - ZAGŁĘBIE LUBIN

  VII miejsce – EBERSVALDE (Niemcy)

  VIII miejsce – WARTA POZNAŃ

  IX miejsce - KOTWICA KOŁOBRZEG

  X miejsce – POGOŃ BARLINEK

  XI miejsce - GAVIA CHOSZCZNO

  XII miejsce - ZAWISZA BYDGOSZCZ

   

 • Z przyrodą na ty

   

  10 czerwca 2014r. w szkole przy ul. Zachodniej wspólnie bawili się uczniowie klas trzecich. Drużyny miłośników przyrody odpowiadali na bardzo trudne pytania, z którymi radzili sobie wspaniale. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy IIIa, drugie miejsce zajęła klasa IIIc, a brązowy medal przypadł klasie IIIf. Opiekunki - D. Sicińska, M. Pelechacz.

   

 • Konkurs o zdrowiu

   

  W powiatowym konkursie o zdrowiu udział brali Karolina Krompaszczyk i Hubert Dzwoniarek z klasy Vc zdobywając I miejsce. Opiekun - R. Kwiecińska.

   

 • Wesołe nutki

   

  6 czerwca 2014 r. odbył się szkolny konkurs piosenki dziecięcej „Wesołe nutki”. W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Spośród wszystkich młodych wokalistów jury nominowało 6 osób, które odpowiednio w swojej kategorii wiekowej reprezentowały szkołę w powiatowym konkursie piosenki „Wesołe nutki”. Laureatem szkolnego konkursu piosenki dziecięcej „Wesołe nutki” została

   

  w kategorii klas I – III:

  Barbara Michalik Ic

  Zuzanna Kapituła IIIa

  Natalia Bejenka IIIc

   

  w kategorii klas IV – VI:

  Amelia Kiona IVb

  Marta Jarząbek Ve

  Joanna Zielińska VIa.

   

  Jury postanowiło również wyróżnić dwie młode wokalistki:

  Wiktorię Urbaniak Ic

  Paulę Polak VIb.

   

  9 czerwca 2014 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się III powiatowy konkurs piosenki dziecięcej „Wesołe nutki”

   

  Klasy I – III:

  Laureat – Zuzanna Kapituła

  Wyróżnienie – Natalia Bejenka, Barbara Michalik

   

  Klasy IV – VI:

  Laureaci – Amelia Kiona, Joanna Zielińska

  Wyróżnienie – Marta Jarząbek

   

  Opiekun - Marek Kiona.

   

 • Po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo

   

  Powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie „Po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo” odbył się 5 czerwca 2014r. w Niegosławiu. Drużyna z klasy Va: Aleksandra Darowska i Robert Pasiewicz zajęła I miejsce. Opiekun - M. Kozanecka.

   

 • Kibic na szóstkę

   

  2 czerwca 2014r. Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizował Dzień Dziecka z „Kibicem na szóstkę”. Celem akcji było kształtowanie zachowania fair play wśród dzieci uprawiających sport i im kibicującym. Reprezentanci poszczególnych klas rozegrali mecze w piłkę nożną, natomiast pozostali uczniowie kibicowali swoim drużynom. Dzieci przygotowały plakaty, piosenki, okrzyki. Chcemy, aby młodzież uczyła się uczciwej rywalizacji sportowej i pozytywnego kibicowania. Po zakończonych rozgrywkach dzieci otrzymały słodki upominek. Opiekun - A. Mazurek.

   

 • Konkurs ortograficzny klas III

   

  10 kwietnia 2014 r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny klas III. Wzięło w nim udział 18 uczniów – każdą klasę reprezentowało troje uczniów (wyłonionych podczas klasowych eliminacji). Uczniowie mieli do rozwiązania siedem zadań sprawdzających opanowanie różnych zasad ortograficznych; w sumie mogli zdobyć 134 punkty. Najlepiej z trudnościami polskiej ortografii poradziły sobie uczennice:

  Gabriela Pachulska IIIc (max ilość punktów 134)

  Hanna Gołębiewska IIId (132 p.)

  Weronika Bartoszewska IIIc (130 p.)

  Uczennice, które zajęły I i II miejsce reprezentowały naszą szkołę podczas gminnego konkursu ortograficznego, który odbył się w Tucznie 29 maja 2014r. VI gminny konkurs ortograficzny wygrała zdobywając tytuł Mistrza Ortografii Gabriela Pachulska, natomiast miejsce drugie zdobyła Hanna Gołębiewska.

  Opiekunki - M. Kram, E. Partyka.

   

 • Mistrz rachunku klas IV

   

  W maju 2014r. odbył się konkurs matematyczny dla uczniów klas IV pod nazwą "Mistrz rachunku". W pierwszym etapie, w którym brali udział wszyscy uczniowie klas czwartych, wyłoniono po 3 najlepiej rachujące osoby z każdej klasy. Etap drugi to zmagania najlepszej piętnastki.

  Wyniki końcowe:

  I miejsce – Sambor Demut-Wachocki kl. IVb

  II miejsce – Adam Ceglarz kl. IVa

  III miejsce – Aleksandra Zborowska kl. IVd

  Gratulujemy!!!

   

   

strona: